ПРИЈАВА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРВИСИ ВО ПЛАТЕН ПРОМЕТ
1. Податоци за корисникот

Државјанство
 
v
 
2. Податоци за сметка

v

3. Овластувања за корисникот 
 
 

4. Внесете го текстот од сликата
   
2. Можете да испечатите и празна пријава, а потоа да ги пополните истите податоци кои веќе ги внесовте. Празната пријава можете да ја симнете во PDF формат тука:
Празна пријава

Полињата означени со (*) задолжително да се пополнат, а останатите можете да ги пополните по желба.
Информациите кои ги испраќате до Банката преку ова барање се заштитени со помош на 128-битна енкрипција и неовластени лица неможат да ги читаат.
Developed by Nextsense Стопанска Банка А.Д. Битола 2008 - 2011. Сите права се задржани